Aula EU

Adresa: Dolnozemská cesta 1 , Bratislava
Investor: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Generálny dodávateľ a realizátor stavby