Budova Štátnej pokladnice

Adresa: Vazovova ul., Bratislava
Investor: Ministerstvo financií SR
Dostavba