Bytový dom

Objekt: Bytový dom
Predmet realizácie: Výroba a montáž hliníkových konštrukcií
Miesto realizácie: Bratislava
Investor: Súkromne osoby