Edičné stredisko EU

Adresa: Dolnozemská cesta, Bratislava
Investor: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Rekonštrukcia