Filmová Fakulta VŠMU

Adresa: Zochova ul., Bratislava
Investor: Vysoká škola múzických umení
Prístavba a nadstavba objektu VŠMU – Filmová fakulta