Hotel Avance

Objekt: Hotel Avance
Predmet realizácie: Výroba a montáž hliníkových konštrukcií, realizácia čelnej fasády a predeľovanej interiérovej AL steny
Miesto realizácie: Medená ul., Bratislava