Zimné záhrady

Objekt: Rodinný dom
Predmet realizácie: Realizácia hliníkovej zimnej záhrady
Miesto realizácie: Bratislava
Investor: Súkromne osoby